Buíochas

Ba mhaith le NAPD buíochas a ghabháil as gach duine a bhí i láthair ag Comhdháil 2018. Bhí atmaisféar iontach dearfach ann ó thús go deiridh. Beidh físeanna na Comhdhála…