Buíochas

Ba mhaith le NAPD buíochas a ghabháil as gach duine a bhí i láthair ag Comhdháil 2018.

Bhí atmaisféar iontach dearfach ann ó thús go deiridh.

Beidh físeanna na Comhdhála ar fáil anseo ar ball.


NAPD would like to sincerely thank all delegates who were able to attend this year’s conference in Galway.

There was a wonderful atmosphere at the conference from start to finish.

Videos of the conference will be available here soon.